Sportöltöző energetikai korszerűsítése

Tájékoztató

„Izmény Község Önkormányzata Sportöltözőjének energetikai korszerűsítése”

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006

Pályázat címe: Izmény Község Önkormányzata Sportöltözőjének energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Izmény Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 20.591.401 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Izmény Község Önkormányzat "Sportöltöző" épületének felújítására pályázunk. Az épület 100%-ban a pályázó tulajdonában áll. A felújítás keretében az alábbi tevékenységeket és főbb mennyiségeket tervezzük: Homlokzati hőszigetelés (16 cm grafitos EPS hőszigetelés általános helyen lambda = 0,031 W/m2K): 244 m2 Lábazati hőszigetelés (14 cm XPS hőszig. tervek szerint; lambda = 0,036 W/mK): 81 m2 Ablakkávák kiegészítő hőszigetelése (3-4 cm EPS hőszig. tervek szerint; lambda = 0,031 W/m2K): 12 m2 Padlásfödém szigetelése (30 cm kőzetgyapot; lambda = 0,036 W/m2K): 124 m2 Régi nyílászárók cseréje (ablak U=1,15; ajtó U=1,45 W/m2K): 41 m2 A fűtési rendszer egyedi tervek szerint kerül felújításra, elektromos, hőtárolós hőleadók használatával. Az épületre összesen 16,9 kWp névleges teljesítményű, hálózatra csatlakoztatott napelemes rendszer telepítését tervezzük, mely egyaránt látja el a meglévő villamosenergia-fogyasztás, valamint az új fűtési rendszer villamosenergia-szükségleteit. A filtráció biztosítására a nyílászárókba építendő passzív légbeeresztőket tervezünk, megfelelő mennyiségben a szükséges légcseréhez. Kialakításra kerülnek továbbá a beruházás keretében a kötelező akadálymentesítési elemek is (akadálymentesített bejárat, valamint mosdó kialakítása; kiegészítő infokommunikációs tájékozódási elemek telepítése). A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek. Nyilvános eseményeken, kommunikációjában, viselkedésében az Önkormányzat esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt. Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület, Energetikai központú felmérésen és számításokon alapul a projekt. Figyelembevételre kerül a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciál. Jelen intézmény TOP 1.4.1 sz. felhívás keretében benyújt. tám. kérelemben nem szerepel. Az épületben más funkció nem működik. Azbesztmentesítés nem releváns. Akadálymentesítés megvalósul ép. bejáratának és 1 WC akadálymentes átalakításával. Rehab. környezetterv. szakmérnök bevonásának biztosítását vállalja az Önkormányzat. Nyilvánosság bizt. a jogszabályoknak, és arculati kézikönyvnek megfelelően történik. Viselkedésében és kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki. A módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Terv készült. A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása. A projekt abszolút értékben csökkenti az országos üvegházhatású gázkibocsátást. A projektben szereplő épületre a „176/2008. (VI. 30.) Korm.rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról”–nek az 1.§ (1)(3) bek. alapján az alkalmazható, és hasznos alapterülete meghaladja az 50 nm-t. A projektek által érintett épület a 176/2008. (VI.30.) Korm.rend az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai tanúsítványát el kell készíteni a projekt kivitelezési munkálatainak befejezése után is. Megvizsgálásra került az automatikus központi- (hőforrás-oldali) és helyi (hőleadó-oldali) szabályozások létesítésének a lehetősége, melynek kiépítése támogatható. Az épület használatának jellege lehetővé teszi, a szabályozási rendszernek heti időprogramok beállítását. Az energetikai beruházással érintett épület állandó használói tájékoztatásban részesülnek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végez. A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában az adott intézményen belül elérhetővé tesszük.

 

Tényleges befejezési dátuma: 2019. év 04. hó 30.